nexter logo
Twój partner w walce z alergią.I nie tylko...
omegadiagnostics logo
Twój partner w walce z alergią.I nie tylko...

KONTROLA

Kod Opis Cert. Op. Instr. Karta char.
OD707 PATHOZYME ELISASURE - 96 t.

PATHOZYME® ElisaSure

"Stworzony by zagwarantować pewność wyników".

pathozyme elisasure nexter omegadiagnostics

PATHOZYME®ElisaSure

"Stworzony by zagwarantować pewność wyników".

Zapewnienie wysokiej jakości badań

 Aby codziennie zapewniać rzetelne wyniki, laboratoria potrzebują dokładnego sprzętu. Ten specjalistyczny sprzęt jest starannie sprawdzany i weryfikowany zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami jakościowymi, żeby zagwarantować powtarzalność wyników w ramach znanych parametrów między okresami konserwacji i po naprawach. Do uzyskania i zachowania akredytacji dotyczących tych norm laboratoria muszą zapewnić dowód na to, że ich sprzęt działa odpowiednio. Zamiast wyników wypaczonych przez nieprawidłowe działanie lub błąd, zestaw urządzeń powinien gwarantować pewne wyniki bez względu na zadanie, w każdej chwili. Dlatego testy urządzeń przed użytkowaniem i po konserwacji mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia spójnych i dokładnych wyników. PathozymeElisaSure daje możliwość sprawdzenia liniowości i precyzji czytników mikropłytek, wydajności i powtarzalności urządzeń myjących do mikropłytek i precyzji pipet ręcznych i zautomatyzowanych. To kompletne rozwiązanie – wszystko w jednym.

Pathozyme ElisaSure – informacje ogólne

 Pathozyme ElisaSure zostało zaprojektowane specjalnie do testowania wszystkich urządzeń myjących do mikropłytek, czytników mikropłytek oraz ręcznych i zautomatyzowanych urządzeń do pipetowania. Zapewnia wczesne wykrywanie wad, zanim jeszcze odnotowany zostanie jakikolwiek wpływ na wiarygodność procedury. W gruncie rzeczy, dzięki regularnemu stosowaniu PathozymeElisaSure, można tworzyć udokumentowane rejestry służące jako dowód na wydajność sprzętu i możliwe do wykorzystania jako materiał porównawczy w zakresie bieżących i historycznych poziomów operacyjnych.

Pathozyme ElisaSure sprawdza wszystkie aspekty testowanego sprzętu

Pathozyme ElisaSure zaprojektowano, tak aby zapewniało optymalną ocenę liniowości i precyzji czytnika mikropłytek oraz wydajności urządzenia do mycia mikropłytek; uwzględnia wszystkie aspekty testów sprzętu w jednym miejscu. Zawiera sprawdziany dla:

 • Czytników mikropłytek [liniowość czytnika, precyzja czytnika]

 • Płuczek do mikropłytek [wydajność płuczki]

 • Urządzeń do pipetowania [dokładność pipety (ręcznej i zautomatyzowanej)]

Pewność wyników

 Rygorystyczne testy sprzętu są niezbędne, aby uzyskiwać wiarygodne i pewne wyniki. PathozymeElisaSure można włączyć do harmonogramu istniejącego porządku konserwacji tworząc spójny proces weryfikacji. Wynikiem tego jest zapewniona wydajność sprzętu i wiarygodne wyniki laboratoryjne.

Liniowość wyników

 To ważny test, który sprawdza liniowość w całym zakresie diagnostycznym czytnika. W razie uzyskania niespodziewanych wyników podczas testowania próbek, po naprawie lub konserwacji zaleca się przeprowadzanie podwójnego testu w odstępach miesięcznych. Rezultaty mogą być porównywane z poprzednimi danymi w celu monitorowania wyników instrumentu, podczas gdy powtarzalność pomiędzy dwoma paskami mikropłytek potwierdza precyzję pipety i metody.

 • Mierzy liniowość w całym zakresie diagnostycznym

 • Monitoruje wyniki instrumentu

 • Wykonywany co miesiąc

liniowość czytnika pathozyme elisasure

Precyzja czytnika i wydajność płuczki do mikropłytek

 Ten ważny test ocenia dokładność czytnika mikropłytek przez zidentyfikowanie wadliwych czynników za pośrednictwem współczynników zmienności (CV). Mówiąc prościej, każdy czytnik o CV przekraczającym 5% powinien zostać zbadany. Można także obliczać wydajność płuczki do mikropłytek, czego wynikiem jest szybka identyfikacja niewydajnych procesów, które mogą dawać wątpliwe wyniki.

 • Ocenia dokładność czytnika i wydajność płuczki do mikropłytek

 • Zapewnia wyraźne wskazanie wad

 • Wykonywany co tydzień

precyzja czytnika pathozyme elisasure

Test pipetowania

 W odniesieniu do pipetowania zarówno ręcznego, jak i zautomatyzowanego, test ten zapewnia dane o kluczowym znaczeniu, które można porównywać z poprzednimi danymi w celu monitorowania wydajności w czasie. Zaleca się przeprowadzanie go co dwa tygodnie, jeżeli nieoczekiwane wyniki wypaczają testy próbek lub pojawiają się po naprawie lub konserwacji; test ten szybko i sprawnie bada podejrzane wyniki.

 • Ocenia zarówno ręczne, jaki zautomatyzowane pipetowanie

 • Wyniki można monitorować w czasie

 • Wykonywany raz na 2 tygodnie