nexter logo
Twój partner w walce z alergią.I nie tylko...
omegadiagnostics logo
Twój partner w walce z alergią.I nie tylko...

IgE swoista

Kod Opis Cert. Op. Instr. Karta char.
Allergodip-testy paskowe
38007000 Allergodip Alergeny pokarmowe znak ce 10 t.
38002060 Allergodip Alergeny pokarmowe - Polska znak ce 10 t.
38007001 Allergodip Alergeny pokarmowe - Indie znak ce 10 t.
38006000 Allergodip Alergeny wziewne znak ce 10 t.
38009000 Allergodip Alergeny śródziemnomorskie znak ce 10 t.
38006001 Allergodip Alergeny wziewne - Indie znak ce 10 t.
38010006 Allergodip Alergeny całoroczne znak ce 10 t.
Allergozyme-alergeny pojedyncze
36021000 IgE swoista Allergozyme znak ce 96 ozn.
36120000 Moduł kalibracyjny dla IgE swoistej Allergozyme znak ce 4 testy
zgodnie z katalogiem Krążki alergenowe Allergozyme znak ce 10/25 sztuk
36211000 Kontrola pozytywna dla IgE swoistej Allergozyme znak ce 1 ml
36214000 Kontrola negatywna dla IgE swoistej Allergozyme znak ce 1 ml

IgE całkowita

Kod Opis Cert. Op. Instr. Karta char.
36040000 IgE całkowita Allergozyme znak ce 96 ozn.
36215001 Kontrola pozytywna dla IgE całkowitej Allergozyme znak ce 0,5 ml
GD09 Total IgE znak ce 96 ozn.

ECP - eozynofilowe białko kationowe

Kod Opis Cert. Op. Instr. Karta char.
36061000 ECP znak ce 96 ozn.
36061002 Kontrola pozytywna dla ECP znak ce 1,3 ml
36061003 Kontrola negatywna dla ECP znak ce 1,3 ml